مقالات

همه چیز راجب دودکش ها و هواکش ها

دودکش ها : 1. قطر دودکش شومینه/پکیج/آب گرم کن دیواری 15cmدر نظر گرفته شود و نیز دودکش ها به هیچ وجه مشترک کار نشوند. 2. قطر دودکش بخاری/آب گرم کن زمین...

اطلاعات بیشتر