زمین زعفرایه کرج فروشی

1399/11/01
0 تومان
فروشی
زمین زعفرایه کرج فروشی
1 /1
کاربری
زمین و اراضی کشاورزی
استان
البرز
شهر
ساوجبلاغ
منطقه
سهیلیه
متراژ(متر مربع)
1000